Hírek

Beszámoló a második műhelymunkáról

2018. március 27.

Beszámoló a második műhelymunka megvalósulásáról

A középiskola szerepe a közösség életében

A címben nevezett program 2018. március 23-án 17 órai kezdettel került megrendezésre a Transznacionális együttműködések EFOP-5.2.2-17-00037 Vallás és kultúra a családokért elnevezésű projekt második műhelymunkájaként. A program helyszíne az Átányi Református Lelkészi Hivatal Gyülekezeti terme volt.

A műhelymunka címe: A középiskola szerepe a közösség életében

Témavezető: Kiss Zoltán szakmai vezető

A műhelymunkán jelen voltak, célcsoport tagok, megvalósítók, szakemberek, szülői munkaközösségi vezetők és a két szakértő, Együd László iskola igazgató és Kenderfi Miklós Máté pályaorientációs szakember.

A műhelymunkák előre megtervezett tematika szerint valósulnak meg, minden alkalommal 1-2 felkért szakértő prezentációját követően közös szakmai diskurzus realizálódik. Az előre megadott szempontok mentén való elmélkedésről, közös álláspontokról minden esetben jegyzőkönyv készül, illetve a felhasznált prezentációk is elérhetővé válnak.

A második műhelymunka megvalósításában a középiskola szerepének a vallási, közösségi életre gyakorolt hatását vitatták meg a résztvevők, az előre definiált szakmai szempontok figyelembevétele mellett:

 • a középiskola, mint a közösségi lét színtere
 • a középiskola, mint a vallási értékeket közvetítő színtér
 • a vallással kapcsolatos,nem formális tanulás szerepe a középiskolában
 • a valláshoz kötődő értékek közvetítésének lehetőségei a középiskolás célcsoportok esetében
 • a közösség megtartó ereje, hátránykompenzációs esélyek a középiskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében
 • a felsőoktatás, a szakmai identitásfejlesztés, valamint a közösségi lét kölcsönhatása a vallásos szolgáltatások, események megvalósításának tükrében

A fent megadott, kiemelkedően fontos szakmai szempontok kidolgozása a program előzetesen elkészített szakmai tervének megfelelően a szakmai vezető, valamint a felkért szakértő közös munkájának eredményeképpen valósult meg. A műhelymunkában a résztvevők az oktatási intézmények szerepén túl, a középiskolás korú célcsoport sajátosságaira is különösen nagy hangsúlyt fektettek, hiszen a társadalmi beilleszkedés, a közösségfejlesztés terén ez a célcsoport jelentős veszélyeknek van kitéve, a lemorzsolódás, a társadalmi kirekesztődés, a perifériára való szorulás kiemelten fenyegetheti ezt a korcsoportot, ezért a fenti szempontok mellett a célcsoport sajátosságai is fontosak voltak. Jelen műhelymunka esetében a felkért szakértő Együd László és Kenderfi Miklós Máté voltak.

Együd László a köznevelés területen tevékenykedik, középfokú oktatásban szerzett szakmai tapasztalata szerint magasan kompetens e témában. Évtizedes köznevelési gyakorlata, a hevesi járásban hatékonyan működtetett személyes kapcsolati hálója révén széleskörű tapasztalatokkal bír az oktatás és a vallás kérdéseit illetően is.

Kenderfi Miklós Máté egyetemi docens, pályaorientációs szakértő a középiskolás célcsoport nagy ismerője, szintén releváns szakember e témában. Több évtizedes gyakorlati munkája során nem csak a pályaorientáció szerepről, de a hátrányos helyzetű célcsoportok társadalmi integrációjáról, a lemorzsolódás csökkentésének hatékony módszereiről is jelentős mértékű tudást szerzett.

A műhelymunka a rövid prezentációt követően a megjelent résztvevők beszélgetésével zajlott, ahol azok az alábbi megállapításokat tették:

 • a középiskolákban az intézményi keretek már kevésbé adják meg a lehetőségét annak, hogy a fiatalok közösségi élettel, vallással kapcsolatos viselkedése jelentős módon változzon.
 • az érettségi előtti kötelező önkéntes gyakorlat (50 órás közösségi szolgálat) nagy lehetőségek rejt magában azzal összefüggésben, hogy a tanulók közösségi szerepvállalása, felelősségvállalása fejleszthetővé váljon.
 • megjelennek programok, események jelenleg is a vallási élethez, a közösségfejlesztéshez kapcsolódóan, ám ezek hatékonysága nem megfelelő, számuk az intézményi életben alacsonynak tekinthető.
 • a tanulók szüleinek, szocializációs színterük szereplőinek bevonása szükségszerű, tehát olyan programokat, eseményeket kell szervezni, ahol a szülők, nagyszülők, egyéb rokonok is megjelenhetnek.
 • a különböző vallási szereplőkkel (lelkész, önkéntes segítők az egyházközösségben) való rendszeres, személyes kapcsolattartás szükségszerű hatékonyabbá tenni, erre vonatkozóan egyéb programok szervezése lehet indokolt.

A lemorzsolódás elkerülése érdekében speciális programok szervezése, megvalósítása szükséges, amelyekben a közösséghez való tartozás, az idősebb, tapasztaltabb segítők bevonása jó módszerként alkalmazható.

Implementálható egy öreg diák program, amelyben a szervezet volt tanulói adhatnak önkéntes módon támogatást a veszélyeztetett célcsoportoknak, vallási, közösségi értékek definiálása, közvetítése révén.

A résztvevők a szakmai diskurzusban aktívan részt vettek, a kérdések, javaslatok jelen beszámolóban való rögzítése révén visszakövethetőek.

A műhelymunkáról szóló beszámolót készítette: Kiss Zoltán szakmai vezető.

Szóljon hozzá

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support