Hírek

Beszámoló a második Nemzetközi kerekasztal találkozó megvalósulásáról

Beszámoló a második Nemzetközi kerekasztal találkozó megvalósulásáról

A Transznacionális együttműködések (EFO-5P.2.2-17-00037) Vallás és kultúra a családokért
megnevezésű projekt keretében 2019. június 27-én került megszervezésre az átányi református
egyházközség második Nemzetközi kerekasztal találkozója. A rendezvénynek az Átányi Református
Lelkészi Hivatal adott otthont.
A kerekasztal találkozót Együd László presbiter testvér nyitotta meg. Ezt követőDenr. Bali János
Nemzetstratégiai Kutatóintézet kutatási, stratégiai és koordinációs igazgatója – mivel személyesen
nem tudott megjelenni a kerekasztal találkozón – video hívás segítségével bemutatta a projekt kutatási
anyagát. Ezt követően a résztvevők kérdéseket tehettek fel számára. A kérdések elsősorban kutatás
módszertani elemzéseivel volt kapcsolatos, azon belül a társadalomtudományi interjúkra és a
résztvevő megfigyelésekre irányultak. Igaz szó eset a kutatás hármas nézőpontjáról is, azonban az
előzőekben említett elemzések kerültek érdeklődés középpontjába.
Dr. Bali János bemutatóját követően a pályázat kutatási anyagából kiindulva és az eredmények
ismeretében a reformátusság témakörében folytatódott a diskurzus. Az egyházi közösségek csakúgy,
mint más többi kulturális rendszer, mint politika vagy jog, erős társadalomformáló erőként éltek.
Azonban felvetődött a különböző közösségek identitásprogramjainak esetleges kimerülésének a
kérdése. Vagyis újra kell értelmeznie a közösségeknek magát a társadalom kontextusába történő
illeszkedéshez. Azonban a közös értékek és hagyományok ismeretének és tiszteletének gondolatát
meg kell tartani erős alapként, hiszen az közösségfejlesztő erő, ami társadalmi szolgáltatásfejlesztésként
értelmezhető. A kerekasztal találkozó diskurzusát követően a vendégek átmentek a
Református templomba, ahol részei lehettek az Istentiszteletnek, melyet Ferenczfi Zoltán
nagytiszteletű úr tartott. Az istentiszteletet követően a vendégek és a házigazdák közösen átmentek a
Dr. Fél Edit közösségi térbe, ahol megebédeltek. A délután hátralévő részében folytatódott a szakmai
diskurzus a pályázat kutatási eredményeit tovább boncolgatva. A nemzetközi kerekasztal találkozó
utolsó szakaszában sor került néhány hazai és nemzetközi szakirodalomi kötet áttanulmányozására.
Ebben a presbiter testvérek voltak segítségül, akik felkészültek a kiadványok bemutatására.

A megismert kötetek:
Richard A. Benett – A hit tápláléka
Cseri Kálmán – Hogyan ad Isten győzelmet?
Fél Edit – Hofer Tamás – „Mi, korrekt parasztok…” Hagyományos élet Átányon
György Antal – A hit példaképei
Prof. Dr. David Gooding, Dr John Lennox – Keresztyénség: Illúziók vagy tények?
Csiha Kálmán – HonVesztés vagy HonFoglalás?
Richard A. Benett – Isten Keresése
Dsida Jenő – Krisztusi kenyér
G. Steidl – Konfliktus – A keresztyén élet küzdelmei
G. Naujokat – Szemben az árral – Krisztus hívők kihívásai
A szakmai diskurzus során az alábbi tapasztalatok fogalmazódtak meg:
– A mai vallásos közösségeknek újra kell gondolniuk magukat, hogy a gyorsan változó világ eseményeibe könnyebben és rugalmasabban legyenek képesek beilleszkedni.
– A közös kulturális értékek és hagyományok a közösségek összetartó erői és fundamentumai.
A második Nemzetközi kerekasztal találkozó eredményes rendezvény lett. Jellemző volt az aktív, produktív részvétel. A résztvevők kísérletet tettek a kutatási eredmények megvitatásán keresztül napjaink vallási közösségeinek problémájának áttekintésére, megoldási sémaként a helyben alkalmazott jógyakorlati rendszer szolgált közösségmegerősítő szolgáltatások megismerésén keresztül. Ifjúság támogatása: bibliatábor, generációk közelítése: csigakör, ökumenikus események (közelítés, befogadás irányú érzékenyítés), szeretetvendégségek.

Szóljon hozzá

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support