Hírek

Beszámoló a kompetenciafejlesztési tréning megvalósulásáról

Beszámoló a kompetenciafejlesztési tréning megvalósulásáról

Az Átányi Református Egyházközség Transznacionális együttműködések (EFOP-5.2.2-17-00037) Vallás és kultúra a családokért megnevezésű projektjének kompetenciafejlesztő tréning került megszervezésre 12 fővel, célcsoport tagok külföldi partner képviselőjének bevonásával. A 2019-ben januártól májusig több alkalmas strukturált foglalkozás az Átányi Református Lelkészi Hivatal Gyülekezeti termében valósult meg Visztenvelt Andrea tréner vezetésével.
2019.01.26.
A kompetenciafejlesztő tréning első foglalkozásának a délelőttjén néhány ice-breaker és kommunikációs feladattal készült a tréner, melynek a célja a csapatépítés, és a résztvevők összekovácsolása valamint az egymás megismerése. Az ismerkedési játékokat követően a délelőtt hátralévő részében közösen megpróbálták definiálni, meghatározni a projekt céljait, amely szinkronban van a szakmai tervben megfogalmazottakkal. Vagyis kulturális civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködésének segítése, a multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása, egyházak hálózati együttműködésének támogatása, tapasztalatcserék erősítése, a család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése. Az ebédet követően a szociális közösségfejlesztés alapelveit vizsgálták meg a vallás és közösségek kapcsán. A következő alapelvek kerültek megvizsgálásra: Igazságosság – az emberek képessé tétele arra, és nagyobb beleszólásuk legyen az életüket befolyásoló döntéshozatali folyamatokba. Részvétel – az emberek életét befolyásoló kérdések megoldásába a társadalmi és egyházközösségi szinten. Egyenlőség – egyházi intézményi és a társadalmi szférában. Tanulás – a tudás és szakértelem elismerése. Együttműködés – közös munka a megfelelő tevékenységek meghatározásában és végrehajtásában társadalmi és egyházközösségi szinten.
2019.01.27.
A második tréningfoglalkozáson a résztvevők közösen megfogalmazták a szociális képességek fogalmát és összetevőit. Majd az öt fő elem az éntudatosság, az önszabályozás, az empátia, a motiváció, és a társas készségek témakörében fejlesztő helyzetgyakorlatokat játszottak és ezeket elemezték közösen. A helyzetgyakorlatok töltötték ki a teljes délelőttöt. Délután az empátia fejlesztése volt a középpontban és az érzelmi intelligencia szerepe az egyéni és közösségi szolgáltatásokban. A résztvevők megvizsgálták, hogy az érzelmi intelligencia fő területei, mint én tudatosság, önismeret, önértékelés és önbizalom milyen módon épül be a református értékrendbe.
2019.03.30.
A tréning harmadik napján a résztvevők kis csoportokban dolgoztak. A vallási közösségek életében működő csoportok szerepét vizsgálták. A tréner a téma mélyebb elemzése céljából választotta ezt a kis csoportos módszert, így mindenkinek nagyobb lehetősége volt a részvételre, ezáltal a tanulságok is személyesebben érintették a résztvevőket. A nap hátralévő részében a nyelv, kultúra és identitás alapelveit vizsgálták meg kötetlen szakmai diskurzus formájában a nemzetközi különbségek tükrében. Az egyik külföldi partner képviseletében jelenlévő részvevő az elemzésben életszerű példákkal segítette a külhoni kultúra, nyelvi és identitásbeli összehasonlító munkát.
2019.03.31.
Közösségfejlesztés a tanulásban témakör volt a negyedik nap egyik fontos eleme. A résztvevők a fontosabb alapelemek meghatározásával és definiálásával kezdték a délelőtti diskurzust. A három nagy alapelem, amelyet közösen megvizsgáltak a közösségfejlesztés, a társadalmi a tanulás és a szocializáció. Ezekből következtetve a szociális tanulás témáját is körbejárták. Ebéd után a csoportnormák megfigyeléséhez kapcsolódó helyzetgyakorlatokat játszottak, amelyek során különböző szempontok alapján szimuláltak élethelyzeteket. A szimulált élethelyzetekből leszűrt tapasztalatok segítségével eljutottak a csoportformáláshoz. Végül pedig a vallás csoportformáló erejét vették górcső alá.
2019.05.25.
A kompetenciafejlesztő tréning ötödik napán a család volt a központi elem. A téma bőséges táptalajt kínált a vizsgálatra. Az az elsődleges szocializációs közeg, amelyben az emberré és felnőtté válás zajlik és ahonnan az alapvető társadalmi és vallásos mintáit eltanulja. A korra jellemző társadalmi problémák és minták elemzése gyakorlatilag adta magát. A résztvevők összefoglalták a család értékeit és a vallási értékek örökítésének az ismérveit és a feltételeit. A résztvevők megállapították, hogy a vallásosság kialakulása a család egy vagy több meghatározó vallásos személy kötődésének a minőségétől függ. Ez a kötődés azonban nem korlátozódik a kisgyermekkori időszakra, hanem egy élethosszig tartó folyamat.
2019.05.26.
A kompetenciafejlesztő tréning utolsó napja is igen tevékenyen telt el. A délelőtt folyamán közösen gyűjtötték össze és osztották meg egymással a résztvevők a jó gyakorlatokat a családi, iskolai közösségi programok szerepének témakörében. A projekt szakmai kritériumainak megfelelve a hallott ötleteket és módszereket megosztásával szabadon adaptálhatóvá váltak saját környezetben vagy közösségben. A délután folyamán a nemzeti identitás erősítése céljából a résztvevők szerepjátékokban vettek részt. A mindennapos gyakorlatokból hozott példák eljátszásával, és elemzésével próbáltak közösségi erő fontosságára rátalálni.
A tréning mind a hat alkalmával mindenki jól érezte magát és aktív részvételével segített a sikeres megvalósításában.
A kompetenciafejlesztési tréningen feldolgozott módszertanok, helyzetek valamennyi célcsoport tag részére megoldási sémát jelöl a befogadó kisközösségek megerősítésében, a társadalmi aktivitás növelésében, hiszen a szerzett tapasztalatok helyi szinten jelentenek megoldási formákat az aktuális kérdésekre, kihívásokra.

Szóljon hozzá

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support