Hírek

Beszámoló a hetedik műhelymunkáról

Beszámoló a hetedik műhelymunkáról

2019. február 8-án megrendezésre került a Transznacionális együttműködések (EFOP-5.2.2-17-00037) Vallás és kultúra a családokért elnevezésű projekt hetedik műhelymunkája az hevesi Eötvös József Református Oktatási Központban.
A műhelymunka címe: A vallási vezetők személyisége
Témavezető: Nagy Ágnes
A műhelymunkán részt vettek a meghívott szakmai megvalósítók, célcsoport tagok, valamint Varga Péter teológus, néprajzkutató.
A műhelymunka részvevői a rendezvény előtt témavázlatokat előre megkapták:
Az egyházi vezetőkről általában
Az egyházi vezetők régen és ma A témavezető a témavázlatok mentén haladva moderálta a diskurzust a meghívott szakértők segítségével.
Rövid bevezetőt követően Nagy Ágnes Monostori László: Egyházi Protokoll és Stephen: Kezdjük az alapoknál című könyvéből szemelvényezett. A könyvek alapján a szakértők összefoglalták a különböző felekezetű egyházi vezetők jellemző viselkedésmintáit, ezekből is górcső alá véve a református egyházi vezetőket. Ezek alapján általánosságba véve összefoglalták, hogy a református lelkészek az egyszerűséget, a letisztultságot tükrözik mind viselkedésükben és viseletükben. Az istentiszteletek alkalmával összetett vagy összekulcsolt kéz az imádságot, az összeszedettséget, az Istenre irányultságot jelképezi. Egyfajta mintát mutatnak a hitközösség felé.
Varga Péter néprajzkutató segítségével felelevenítették a régi vallási vezetők attitűdjeit kiegészítve a jelenkorral. Vagyis a pap, lelkipásztor valóban pásztora volt a gyülekezetnek. Aki lelkileg gondozta és vezette híveit, és a mindennapokban is segítette, közösség életét. Igyekeztek rálátni híveik életének fontosabb mozzanataira. Nemcsak az egyházi alkalmakkor alakították viselkedésüket és cselekedeteiket, hanem a hétköznapokon és a mulatságok idején is igyekeztek részt venni az emberek között. A település iskolájában az egyház képviselője végezte a hitoktatást, melyen tulajdonképpen minden gyerek részt vett. Így a papnak a közösségre gyakorolt nevelőhatása már a kora gyermekkorban elkezdődött. Kiemelték, hogy a mai kor egyházi vezetőinek sincs kisebb szerepe a közösség, a falu, avagy egy város életében. Ezt a szerepet a különböző személyiség jegyek segíthetik. Esetleg újak elsajátítására, tanulására ösztönöznek. A diskurzus során említésre kerültek olyan egyértelmű személyiségjegyek, jellemző viselkedésminták, amely elvezethetnek a sikeres együttműködéshez, valamint a hosszabb távon is eredményes konfliktuskezeléshez. Az alábbi konkrét jegyek kerültek felsorolásra, amelyekkel egy sikeres egyházi vezetőnek rendelkeznie érdemes: extraverzió, mellyel magabiztosságot áraszthat az egyházközösség felé; nyitottság és rugalmasság, mellyel a keletkező problémákat kellő hatékonysággal lehet áthidalni; együttműködés, mely elengedhetetlen egy közösség életében. De talán legfontosabb az összes közül az emberismeret, melyre az összes előzőekben említett személyiségjegy épülhet. A műhelymunka során megállapításra került, hogy
– a régi korok és a mai egyházi vezetőknek ahhoz, hogy a közösséget összefogják hasonló személyiségjegyekkel kellett/kell rendelkezniük.
– az egyházi vezetők személyiségének többrétűnek kell lennie, hogy sikeres egyházközösséget vezessenek.
– az egyházi vezetők talán egyik legfontosabb tulajdonsága, amelyet el kell sajátítaniuk, vagy fejleszteniük kell, a jó emberismeret.

Az egyházi vezetők személyiségjegye szervesen hozzájárul a helyi közösségek személyiségformáló tendenciáihoz. Szerves része a közösség-megerősítés és társadalmi aktivitás eszközrendszerének, a családi szerepek megerősítésének, hiszen az egyházi vezető, a lelkész, a pap személyisége közvetlen mintaként szolgálhat a gyülekezet tagjainak irányába. A felekezet társadalmi szolgáltatásai és az egyéb humánszolgáltatásokban tevékenykedő felekezeti tagok számos területen tudnak pozitív tendenciákat generálni felvett mintáikkal, amelyek a befogadó közösségi jellemzőket erősítik. Rendkívül fontosnak találták az esemény résztvevők a vezetők esetében a nyújtott szolgáltatások szervezettségét, rendjét is, kifejezetten előnyként említették a szervezett szolgáltatásnyújtási mechanizmusok létjogosultságát. Azon kisközösség, felekezet életében ahol a vezető szervezett, tudatos, konstruktív és előre tematizált módon biztosítja a közösség részére nyújtott helyi szolgáltatások (missziós feladatok, hitéleti, ünnepi programok, összejövetelek, családi klub, szeretetvendégségek, stb) összességét, sokkal kiegyensúlyozottabban tud reagálni az azt érő társadalmi-gazdasági folyamatokra, a keresztyén kultúra alapvető értékrendjével egyezően emeli a társadalmi befogadás helyi, kisközösségi jellemzőit.

Szóljon hozzá

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support