Hírek

Beszámoló a kilencedik műhelymunkáról

Beszámoló a kilencedik műhelymunkáról

2019. június 7-én megrendezésre került a Transznacionális együttműködések (EFOP-5.2.2-17-00037) Vallás és kultúra a családokért elnevezésű projekt kilencedik műhelymunkája az Eötvös József Református Oktatási Központ Átányi Tagintézményében.
A műhelymunka témája: Társadalmi szemléletformálás
Témavezető: Gáspár Csaba
A műhelymunkán részt vettek a meghívottak, külföldi partnerek képviselői, célcsoport tagok, pl Pintér Zsolt szociológus és Kállosi Tiborné az „Együtt Egymásért Alapítvány az Átányi Református Gyülekezetért” tagja.
A műhelymunkán résztvevők az adott téma mentén haladva folytathatták a szakmai diskurzus. A szemléletformálás kiemelt jelentőségű témakör a projekt szempontjából, hiszen kisközösségi és család-közösségi megközelítésben is az egyik leglényegesebb közösségformáló eszköz a társadalmi befogadás jellegű tendenciák, a hátrányos megkülönböztetés leküzdésének, valamint a társadalmi együttműködés erősítése érdekében. A megfogalmazott célkitűzéseket módszertani leírások közös megismerése támogatta a műhelymunka során az alábbiak szerint:
a rövid megnyitót követően azonnal megkezdődött a szakmai munka. Pintér Zsolt Harkai Nóra Közösség és közösségi munka c. művéből olvasott fel részleteket. A szemelvények alapját képezték a diskurzusnak. A társadalmi szemléletformálás egyik mozzanata a közösségi munkában keresendő. A közösségi munka során a közös cselekvés folyamatában jön létre ugyanis a megértés: a résztvevők megértik önmagukat, és képesek ötleteik, javaslataik megosztására, valamint a közös döntésre. Ebben a folyamatban megtanulják elfogadni egymást különbözőségeik ellenére, átélik a kölcsönösséget, megtanulnak közösen cselekedni; egymásért és a közös munkáért, feladatért felelősséget vállalni. Eközben változik a szűkebb és tágabb környezetük, s azzal együtt ők is. Kapcsolatok szövődnek, növekszik az egymás iránti bizalom, kölcsönös segítségnyújtási tevékenységek valósulnak meg, megerősödik a civil, közéleti szerepvállalás és felelősségvállalás, melyet a korai reformátorok is alapgondolatnak tekintettek.
Kállosi Tiborné segítségével megfogalmazódott, hogy a szemléletformálás komplex, hosszadalmas folyamat. Egyik és talán legfontosabb iránya az oktatásban érhető tetten. Leginkább gyermekkorban hatékony, amikor is a személyiség kialakulóban van, formálható. Ezt ismerte fel a református egyház, amikor több oktatási intézmény fenntartója lett, és a vallásos értékek közvetítését tűzte ki célul. Azonban nem csak a gyerekek felé kell mintát nyújtani, hanem gyakorlatilag minden életszakaszban.
A témában megemlítésre került a Magyarországi Református Egyház és a Magyar Református Szeretetszolgálat egyik fontos kampánya, mely a tudatos adományozást népszerűsíti és szemléletformálásra épül. A konkrét kampány 50 millió forint európai uniós támogatásból valósul meg, melynek során a televízióban és a közösségi médiában megjelenő rövidfilmekkel szeretnék felhívni az emberek figyelmét az adományozás fontosságára.
A műhelymunka során megállapításra került, hogy
– elengedhetetlen egy folytonos, követendő mintát közvetíteni az emberek felé minden életszakaszban, közösségfejlesztési és család-minta közvetítési szempontokból.
– a társadalmi szemléletformálás nem feltétlenül hosszú években, évtizedeken átívelő folyamat.
– a formáló tevékenység a társadalomban több irányban, szinten valósul meg: oktatás-nevelési folyamatokban, karitatív tevékenységekben, közéleti felelősségvállalásban.
Az elhangzottak alapján valamennyi résztvevő törekvési igényt fogalmazott meg kisközössége életében a szemléletformáló tendenciák eredményes bevezetésére a hátrányos megkülönböztetés ellen.

Szóljon hozzá

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support