Hírek

Beszámoló az első műhelymunkáról

2018. február 5.

Beszámoló az első műhelymunka megvalósulásáról – Az általános iskola szerepe a közösség életében

  1. február 1-én került megrendezésre a Transznacionális együttműködések EFOP-5.2.2-17-00037számú Vallás és kultúra a családokért elnevezésű projekt első műhelymunkája. A műhelymunka helyszíne az Átányi Református Lelkészi Hivatal Gyülekezeti terme volt, mely alkalmas arra, hogy a célcsoporttagoknak megfelelő módon egy ilyen jellegű szakmai program helyszíne legyen.

A műhelymunka címe: Az általános iskola szerepe a közösség életében

Témavezető: Kiss Zoltán- szakmai vezető

A műhelymunkán jelen volt 12 fő, célcsoport tagok, többek közt: Mészáros Ildikó, hevesi református lelkészasszony és Énekes Istvánné, az Átányi Református Tagintézmény Igazgatója.

A műhelymunkák előre megtervezett tematika szerint valósulnak meg, minden alkalommal 1-2 felkért szakértő prezentációját követően közös szakmai diskurzus realizálódik. Az előre megadott szempontok mentén való elmélkedésről, közös álláspontokról minden esetben beszámoló készül, illetve a felhasznált prezentációk is elérhetővé válnak.

Jelen műhelymunka kapcsán az előre megadott szempontok az általános iskola szerepéről az alábbiak voltak:

– az általános iskola, mint a közösségi lét színtere

– az általános iskola, mint a vallási értékeket közvetítő színtér

– a nem formális tanulás szerepe az általános iskolában

– a vallásban közvetíthető humán értékrend fejlesztése az általános iskolai kereteken belül

A szempontok kidolgozása a program szakmai tervének megfelelően a szakmai vezető, valamint a felkért szakértők közös munkájának eredményeképpen valósult meg, szem előtt tartva, hogy a műhelymunkák célja a projektbe bevont szakemberek és egyéb célcsoporttagok szakmai diskurzusa annak érdekében, hogy a különböző oktatási tereken, szinteken a vallási életre nevelés, a valláshoz kötődő közösségi értékrend hangsúlyossá váljon.

Jelen műhelymunka esetében a két felkért szakértő Mészáros Ildikó és Énekes Istvánné voltak.

Mészáros Ildikó a református közösségek vezetőjeként lelkészi területen tevékenykedik évtizedek óta, a lelkészi szakmai tapasztalata szerint széles körű tudással, kapcsolati tőkével rendelkezik a hevesi járásban. Kapcsolati tőkéjének köszönhetően az idősebb és a fiatalabb korcsoportokhoz is közel áll, hittan tanításban szerzett tapasztalatai révén az oktatási, nevelési kérdésekben is otthonosan mozog.

Énekes Istvánné a köznevelés szakértője, évtizedes iskolai, nevelési szakmai tapasztalata szerint kiválóan alkalmas arra, hogy egy ilyen szakmai diskurzus vezető szakértője legyen. Számos közösségi akcióban, a református valláshoz kötődő közösségi szolgálatfejlesztő tevékenységben vett részt, jól ismeri a helyi adottságokat, a járásban élő személyeket, családokat, a helyi problémákat.

A műhelymunka a rövid prezentációkat követően a résztvevők beszélgetésével zajlott, ahol az alábbi megállapítások, cselekvési tervek születtek:

  • az általános iskola kellő teret ad ahhoz, hogy a tanulók vallással kapcsolatos attitűdje pozitív irányba formálhatóvá váljon.
  • a különböző programok, események jelenleg is tartalmaznak a vallási élethez, a közösségfejlesztéshez kapcsolódó rész elemeket, de ezen tudatosítása, hangsúlyozása kívánatos.
  • a tanulók szüleinek, szocializációs színterük szereplőinek bevonása szükségszerű, tehát olyan programokat, eseményeket kell szervezni, ahol a szülők, nagyszülők, egyéb rokonok is megjelenhetnek.
  • a nem formális tanulási módszerek tekintetében a pedagógusoknak szükséges lehet egy módszertani fejlesztés, amely abban segíti őket, hogy a tanulók képességfejlesztése, a témával kapcsolatos információk átadása hatékonyabban, a megfelelő eszközökkel valósulhasson meg.
  • kísérleti programok megvalósításával a nem formális tanulási módszerek alkalmazása e téma tekintetében kipróbálásra kerülhet a délutáni, nem kötelező foglalkozások alkalmával.
  • a különböző vallási szereplőkkel (lelkész, önkéntes segítők az egyházközösségben) való rendszeres, személyes kapcsolattartás szükségszerű hatékonyabbá tenni, erre vonatkozóan egyéb programok szervezése lehet indokolt.

A résztvevők a szakmai diskurzusban aktívan részt vettek, a kérdések, javaslatok jelen beszámolóban való rögzítése révén visszakövethetőek, a prezentációk a honlapon elérhetőek.

A műhelymunkáról szóló beszámolót készítette: Kiss Zoltán szakmai vezető.

Szóljon hozzá

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support